fbpx

Tajemství nejlepšího roku vašeho života

Zpracování konce roku může poskytnout výjimečnou příležitost k sebereflexi a kladení si důležitých otázek ohledně budoucího směřování. Tyto otázky jsou cenným nástrojem pro každého, kdo si přeje zlepšit kvalitu svého života a dosáhnout svých cílů.

Je výhodné klást si tyto otázky pravidelně, a to nejen na konci roku či při narozeninách, ale také během dalších období, kdy hledáte směr pro své životní rozhodnutí. Tím, že si budete zaznamenávat svůj život častěji, budete mít lepší povědomí o tom, co vytváříte.

Následující otázky byly koncipovány tak, aby vám pomohly uzavřít minulý rok a připravit se na nový. Práce s nimi vám poskytne jasný směr a prostor pro nové možnosti a změny.

Při zhodnocení uplynulého roku se zaměřte na následující body:

1. Jaké úspěchy bych měl(a) ocenit?

2. Jakých cílů jsem dosáhl(a)?

3. Které cíle jsem si stanovil(a), ale nepodařilo se mi jich dosáhnout? (Chci je stále sledovat?)

4. Jaká sliby jsem dal(a), ale nedodržel(a)? (Chci je stále dodržovat?)

5. S kým potřebuji spolupracovat?

6. Jaké bylo mé největší zklamání?

7. Které tři lekce jsem se naučil(a) v průběhu roku a jak mohou ovlivnit příští rok?

(Zvažujte tyto lekce jako směrnic pro nadcházející období).

 

Pro změnu existujících vzorů se zamyslete nad následujícím:

1. Jak se omezujete a jak můžete tato omezení překonat, abyste byli silnější?

2. Jaké výmluvy používáte, abyste zdůvodnili své neúspěchy? (Tyto výmluvy jsou vašimi omezujícími vzory).

3. Identifikujte své omezující vzory.

4. Definujte nové, pozitivní vzory, které jsou osobní, pozitivní, formulované v přítomném čase a orientované na budoucnost.

5. Každý den si nahlas přečtěte své nové vzory po probuzení a před spaním. Ujistěte své podvědomí, že toto jsou vaše nové paradigma.

 

Pohleďte do budoucnosti:

1. Jaké jsou vaše osobní hodnoty? Co pro vás představuje největší důležitost? Co vás motivuje?

2. Jaké role hrajete ve svém životě? Ohodnoťte každou z těchto rolí na stupnici od 1 do 10, přičemž 10 značí největší význam.

3. Kde je váš život momentálně nevyvážený? Pokud byste mohli trvale vyřešit jeden problém, co by to bylo?

4. Na jakou roli se zaměříte v nadcházejícím roce? (V které roli chcete dosáhnout průlomových výsledků? Pokud byste na konci příštího roku mohli za jednu z rolí udělat zaškrtávací znaménko, značící úspěšné naplnění, která by to byla?)

5. Jaké jsou vaše cíle pro každou z těchto rolí?

Tímto způsobem si můžete postavit pevný základ pro nový rok nebo pro další období. Klíčové je pravidelně si pokládat tyto otázky a odpovídat na ně upřímně. Odpovědi vám poskytnou směr, jakým směrem byste chtěli jít a co byste chtěli v nadcházejícím období dosáhnout.

Lukáš Juhász
20 let v oboru a zakladatel WebFunly s.r.o. S úzkým týmem expertů tvoří firmám kvalitní weby a konverzní a prodejní trychtýře (funnely) napříč online platformami. Přináší praktická řešení pro automatizaci online marketingu, prodeje a příjemný webdesign. Spolupracuje s klienty jako ŘSD ČR, Janské Lázně nebo Palladium. Několika "malým" klientům realizoval weby s obraty přes deset mil. Kč.

Lukáš Juhász

20 let tvořím weby, zakladatel WebFunly s.r.o.
S úzkým týmem expertů tvořím firmám weby, eshopy a konverzní či prodejní trychtýře (funnely). Přináším praktická řešení pro automatizaci online marketingu a prodeje. Spolupracuji s klienty jako ŘSD ČR, Janské Lázně a spolupracuji s malými středními, i menšími firmami. Kladu důraz na osobní přístup a baví mě spolupráce v přátelském duchu.

Chcete více klientů a méně rutiny?