fbpx

Jak úspěšně odbourat bariéry kouzlem sebeuvědomění

Všichni se v životě potýkáme s překážkami a někdy si přejeme, abychom měli kouzelnou hůlku, která by je všechny odstranila. Sebeuvědomění je takové malé kouzlo. Mám pro vás dva klíčové tipy, které vám pomohou odstranit překážky, s nimiž se dnes potýkáte.

Sebeuvědomění

Být si vědomi sami sebe znamená schopnost pozorovat sami sebe bez předsudků. Nehodnotit. Když dosáhnete této úrovně vědomí, můžete zachytit, jak prožíváte určité stavy, reakce a pocity v přítomném okamžiku. Čím více jste si vědomi svých emocí, tím lépe začínáte rozumět sami sobě.

Například můžete pozorovat, že máte tendenci reagovat obranně, když vám někdo navrhne, jak něco udělat jinak, nebo si uvědomíte, že se nervózně smějete situacím, které vlastně nejsou vtipné. Poznat své emoce vám poskytne lepší přehled o tom, kým jste a jak máte tendenci reagovat v různých situacích. Tímto způsobem můžete také lépe pracovat na zlepšení aspektů vašeho chování, které nepovažujete za optimální. Být si vědomi sami sebe také pomáhá omezovat drama ve vašem životě.

Sebepoznání vám nejen pomůže odstranit překážky ve vašem životě, ale také vám pomůže s následujícím:

  • Zažijte větší schopnost rozpoznávat své emoce
  • Zlepšete své kritické myšlení
  • Zlepšete své vztahy
  • Žijte přítomným okamžikem
  • Zažijte více radosti a štěstí

Sebeuvědomění je klíčem k životu bez překážek.

Posilujte své sebevědomí

Sebeúcta je způsob, jakým hodnotíme a vnímáme svoji vlastní hodnotu, a je to nejvyšší přesvědčení o sobě samých. Lidé s vysokým sebevědomím mají tendenci vidět problémy ne jako překážky, ale jako příležitosti k osobnímu růstu. Naopak lidé s nízkým sebevědomím často brání sami sebe v podnikání, protože mají pocit, že na to nejsou schopni.

Zvýšit svou sebeúctu můžete tím, že si začnete více vážit sami sebe. Mějte za cíl stát se svým nejlepším přítelem a mějte občas chvíle, kdy si dopřejete sami sebe. Tím budujete svou pohodu ve své vlastní společnosti. Já třeba rád chodím do lesa, nebo veslovat po Labi na skifu. Jsem tam prostě sám.

Během podobných okamžiků si dopřejte péči o sebe – to může zvýšit váš pocit sebeúcty. Kromě toho zjistíte, že vám nic nechybí. Soucit k sobě samým a láska k sobě často vedou ke zlepšení sebevědomí a větší sebedůvěře. Nebavíme se o sebestřednosti. Tím se budete cítit připraveni překonávat překážky na své cestě bez zbytečných obav. A to vám dnes moc přeji.

Lukáš Juhász
20 let v oboru a zakladatel WebFunly s.r.o. S úzkým týmem expertů tvoří firmám kvalitní weby a konverzní a prodejní trychtýře (funnely) napříč online platformami. Přináší praktická řešení pro automatizaci online marketingu, prodeje a příjemný webdesign. Spolupracuje s klienty jako ŘSD ČR, Janské Lázně nebo Palladium. Několika "malým" klientům realizoval weby s obraty přes deset mil. Kč.

Lukáš Juhász

20 let tvořím weby, zakladatel WebFunly s.r.o.
S úzkým týmem expertů tvořím firmám weby, eshopy a konverzní či prodejní trychtýře (funnely). Přináším praktická řešení pro automatizaci online marketingu a prodeje. Spolupracuji s klienty jako ŘSD ČR, Janské Lázně a spolupracuji s malými středními, i menšími firmami. Kladu důraz na osobní přístup a baví mě spolupráce v přátelském duchu.

Chcete více klientů a méně rutiny?