fbpx

Sedm účinných strategií pro dosažení realistických cílů

Kolikrát jste již slyšeli, že úspěch spočívá ve stanovení cílů? Možná vás nepřekvapí, že za úspěchem je mnohem více než jen stanovení cílů. V tomto článku vám ukážeme, proč se mnoha lidem nedaří dosáhnout svých cílů a jak být úspěšný v čemkoliv, co si v životě zamanete.

Co je to cíl?

Cíl je definován jako směřující touha, která je dosažitelná skrze měřitelné a dosažitelné kroky. Je více než pouhé přání nebo potřeba, a má svou vlastní konkrétní existenci. Na rozdíl od obecné touhy nebo přání, které mohou být pomíjivé, cíl má strukturu a je dosažitelný díky konkrétním krokům, které můžete podniknout.

Jak si stanovit cíl?

Stanovení cíle je proces, který začíná konkrétní potřebou, touhou nebo přáním. Nejprve se musíte rozhodnout pro následující:

Co chcete?
Kde chcete být?
Vaše postavení, kariéra nebo kvalifikace?

Cíl může být spojen s jakýmkoliv přáním, touhou nebo potřebou, které lze dosáhnout skrze akce, které můžete podniknout.

Následně si stanovený cíl rozdělíte na jednotlivé kroky nebo činnosti. Dosažitelné cíle jsou takové cíle, jejichž dosažení můžete ovlivnit a měřit svůj pokrok při jejich dosahování. Dlouhodobé změny a dosažení cílů, které mění váš život, vyžadují postupné dosahování krátkodobých a střednědobých cílů.

Jaká opatření jsou nutná?

Cíle vyžadují vaši aktivní účast. Prvním krokem je rozhodnout se, jaké konkrétní kroky jsou nutné k dosažení cíle. Vaší první akcí by mělo být zapsání těchto cílů. Tím že si je zaznamenáte dáváte vašim cílům konkrétní podobu.

Vytvoření plánu je klíčovým krokem směřujícím k dosažení vašich cílů. Bez něj byste nemohli postupem času upravovat svůj dlouhodobý cíl tak, aby reflektoval aktuální realitu. Nakonec by se mohl váš cíl degradovat na pouhé přání, které se naplní jen náhodou.

Analýza výsledků

Následně je nezbytné provést analýzu a důkladně rozpracovat, jak dosáhnout každého jednotlivého cíle. To zahrnuje vytvoření detailního plánu, který specifikuje konkrétní kroky nezbytné pro dosažení každého cíle.

Tyto kroky se následně proměňují v menší krátkodobé cíle, které směřují k dosažení hlavních dlouhodobých cílů.

Jaké kroky musím dnes podniknout?

Každý den si položte otázku: ‚Jaké kroky musím dnes podniknout?‘ Měli byste mít všechny kroky již předem naplánovány, takže si pouze otevřete váš plán a ujistěte se, že dnes provedete všechny nezbytné kroky. Pokud zjistíte, že je třeba přidat další kroky, zařaďte je do vašeho plánu.

Zhodnoťte své úspěchy každý týden a měsíc

Pravidelně, každý týden, prověřte váš týdenní pokrok. Zhodnoťte, čeho jste dosáhli, a co bylo případně opomenuto. Upravte váš plán na nadcházející týden nebo měsíc.

Váš plán by měl vždy zahrnovat, co plánujete dělat dnes, zítra, tento týden, příští týden, do konce měsíce, za 3 měsíce, za 6 měsíců a tak dále. Vždy si zaznamenávejte své dosažené výsledky.

Co když se něco pokazí?

Cíle mohou být náročné, protože vás vystrkují z vaší komfortní zóny a vyžadují od vás nový přístup k věcem. Pro dosažení úspěchu je nezbytné čelit svému vlastnímu strachu z neúspěchu a být připravený riskovat. Je důležité si uvědomit, že neúspěchy jsou běžnou součástí procesu, a měli byste je očekávat.

Lukáš Juhász
20 let v oboru a zakladatel WebFunly s.r.o. S úzkým týmem expertů tvoří firmám kvalitní weby a konverzní a prodejní trychtýře (funnely) napříč online platformami. Přináší praktická řešení pro automatizaci online marketingu, prodeje a příjemný webdesign. Spolupracuje s klienty jako ŘSD ČR, Janské Lázně nebo Palladium. Několika "malým" klientům realizoval weby s obraty přes deset mil. Kč.

Lukáš Juhász

20 let tvořím weby, zakladatel WebFunly s.r.o.
S úzkým týmem expertů tvořím firmám weby, eshopy a konverzní či prodejní trychtýře (funnely). Přináším praktická řešení pro automatizaci online marketingu a prodeje. Spolupracuji s klienty jako ŘSD ČR, Janské Lázně a spolupracuji s malými středními, i menšími firmami. Kladu důraz na osobní přístup a baví mě spolupráce v přátelském duchu.

Chcete více klientů a méně rutiny?